ΦΡΕΣΚΟ ΜΦΙΑΛΙ 5ml

1,80  (+ ΦΠΑ)

Άρωμα αέρα ξύλου

  • Durable plastic-free packaging
  • Διαρκεί έως και 30 ημέρες
  • Φυσικά αιθέρια έλαια στο εσωτερικό

Διαθέσιμες γεύσεις

fresh bottle bubble gum air freshener
1,80  (+ ΦΠΑ)
fresh bottle black air freshener
1,80  (+ ΦΠΑ)
Fresh bottle breeze air freshener
1,80  (+ ΦΠΑ)
fresh bottle cherry air freshener
1,80  (+ ΦΠΑ)
Fresh bottle rose air freshener
1,80  (+ ΦΠΑ)
fresh bottle lemon air freshener
1,80  (+ ΦΠΑ)
fresh bottle strawberry
1,80  (+ ΦΠΑ)
Fresh bottle vanilla air freshener
1,80  (+ ΦΠΑ)

Fresh Bottle is the epitome of eco-friendly air fresheners in plastic-free packaging. Each Fresh Bottle promises to fill your room with enchanting fragrances made from natural essential oils. It comes in durable paper packaging.

Choose from a variety of delightful fragrances including Vanilla, Fresh Strawberry, Lemon, Rose, New Car, Cherry, Ocean Breeze, Black and Bubble Gum, each offering a unique olfactory experience that lasts up to 30 days.

Fresh Bottle is designed for sustainability and convenience, with a sleek display and an easy-to-use fragrance tester, making it effortless to display and sample the fragrances. Enjoy long-lasting freshness that revitalises your surroundings thanks to the slow release of fragrance through the wooden cap.

Let the power of Fresh Bottle transform your space into a fragrant oasis while minimising your environmental footprint. Fresh Bottle – your choice for natural and sustainable fragrance enhancement – says goodbye to plastic and hello to sustainable freshness.

Μετακινηθείτε στην κορυφή