Αρωματικό χώρου από χαρτί TULIP

0,80  (+ ΦΠΑ)

Χάρτινο αποσμητικό χώρου

  • Αρωματικό χώρου από κυτταρίνη
  • Μεγάλο άρωμα

Διαθέσιμες γεύσεις

tulip paper air freshener arctic ice
0,80  (+ ΦΠΑ)
elix paper air freshener
0,80  (+ ΦΠΑ)
tulip breeze paper air freshener
0,80  (+ ΦΠΑ)
tulip bubble gum paper air freshener
0,80  (+ ΦΠΑ)
tulip paper air freshener cherry
0,80  (+ ΦΠΑ)
tulip paper air freshener new car
0,80  (+ ΦΠΑ)
elix paper air freshener
0,80  (+ ΦΠΑ)
tulip lemon paper air freshener
0,80  (+ ΦΠΑ)
tulip coffee paper air freshener
0,80  (+ ΦΠΑ)
tulip platinium paper air freshener
0,80  (+ ΦΠΑ)
tulip gold paper air freshener
0,80  (+ ΦΠΑ)
tulip paper air freshener vanilla
0,80  (+ ΦΠΑ)
tulip watermelon paper air freshener
0,80  (+ ΦΠΑ)

TULIP, the quintessence of simplicity and style amongst air fresheners. Our expertly crafted paper air fresheners are proudly made in Poland, ensuring the highest quality standards.

Select from a variety of fragrances including Angel, Coffee, New Car, Gentleman, Arctic Ice, Cherry, Gold, Platinum, Breeze, Lemon, Watermelon, Bubble Gum and Vanilla, all specially designed to enhance your surroundings with delightful scents.

Thanks to innovative nanotechnology solutions, our cellulose air fresheners gradually evaporate the formula, releasing the fragrance slower and longer for a richer and more prolonged scent sensation. Our paper air fresheners are made from eco-friendly recycled cellulose, making them not only environmentally friendly, but also safe for your health.

With TULIP paper air fresheners you can experience the quality guaranteed by ELiX – because when it comes to refreshing elegance and simple style, nothing beats the charm of a tulip.

Μετακινηθείτε στην κορυφή