Όροι χρήσης

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΟΣ

Το διαδικτυακό κατάστημα που διατίθεται στο aromatone.eu λειτουργεί από την MB Elix sp. z o.o. sp. k. με έδρα το Wrocław, ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław, Πολωνία, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο Wrocław-Fabryczna στο Wrocław, IX Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθμό KRS: 0000302226, NIP: 9151737625, REGON: 020713629, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@airfree.cluster100.hosting.ovh.net, τηλέφωνο: +48 71 3878533

  1. Γενικές διατάξεις

1.1. Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, υιοθετούνται οι ακόλουθοι συμβατικοί ορισμοί:
1.1.1 Ηλεκτρονικό κατάστημα Το ηλεκτρονικό κατάστημα του παρόχου υπηρεσιών είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση aromatone.eu
1.1.2 Πελάτης (1) φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, επίσης φυσικό πρόσωπο με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, (2) νομικό πρόσωπο, ή (3) οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, στην οποία έχει χορηγηθεί δικαιοπρακτική ικανότητα από το νόμο, - ο οποίος έχει συνάψει ή προτίθεται να συνάψει Σύμβαση με τον Πάροχο Υπηρεσιών.
1.1.3 Καταναλωτής Καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου 22 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα
1.1.4 Επιχειρηματίας Επιχειρηματίας κατά την έννοια του άρθρου 43 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα
1.1.5 Πάροχος υπηρεσιών MB Elix sp. z o.o. sp. k. με έδρα το Wrocław, ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław, εγγεγραμμένος στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο Wrocław-Fabryczna στο Wrocław, IX Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθμό KRS: 0000302226, NIP: 9151737625, REGON: 020713629.
1.1.6 Αστικός Κώδικας Αστικός Κώδικας Νόμος της 23ης Απριλίου 1964 (Επίσημη Εφημερίδα 1964 αριθ. 16, σημείο 93, όπως τροποποιήθηκε).
1.1.7 Νόμος για τα δικαιώματα των καταναλωτών Νόμος της 30ής Μαΐου 2014 για τα δικαιώματα των καταναλωτών (Επίσημη Εφημερίδα 2020, σημείο 287, όπως τροποποιήθηκε).
1.1.8 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Λογαριασμού, ένα σύνολο πόρων στο σύστημα ΤΠΕ του Παρόχου Υπηρεσιών, το οποίο επισημαίνεται με ατομική είσοδο (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη) και κωδικό πρόσβασης που παρέχεται από τον Πελάτη, στο οποίο συλλέγονται τα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη και οι πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες που τοποθετούνται από τον Πελάτη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα Εγγραφείτε στο DeepL Pro για να επεξεργαστείτε το παρόν έγγραφο. Επισκεφθείτε το www.DeepL.com/pro για περισσότερες πληροφορίες.
1.1.9 Κανονισμοί Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις του Ηλεκτρονικού Καταστήματος
1.1.10 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υπηρεσία που παρέχεται ηλεκτρονικά από τον Πάροχο Υπηρεσιών στον Πελάτη
1.1.11 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενημερωτικού Δελτίου, μια υπηρεσία ηλεκτρονικής διανομής που παρέχεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία επιτρέπει σε όλους τους Πελάτες που τη χρησιμοποιούν να λαμβάνουν αυτόματα από τον Πάροχο Υπηρεσιών το κυκλικό περιεχόμενο μεταγενέστερων πληροφοριών σχετικά με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
1.1.12 Συμφωνία πώλησης Συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών και του Πελάτη με την επιφύλαξη των Κανονισμών, που περιγράφονται στο Τμήμα 6 των Κανονισμών
1.1.13 Σύμβαση για τη χρήση εξοπλισμού Σύμβαση μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών και του Πελάτη που υπόκειται στους Κανονισμούς και περιγράφεται στο Τμήμα 7 των Κανονισμών
1.1.14 Συμφωνία συνδρομής Συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών και του Πελάτη με την επιφύλαξη των Κανονισμών, που περιγράφονται στο Τμήμα 8 των Κανονισμών
1.1.15 Δήλωση πρόθεσης του πελάτη μέσω του εντύπου παραγγελίας που αποσκοπεί άμεσα στη σύναψη της συμφωνίας.
1.1.16 Προϊόν Ένα κινητό στοιχείο που διατίθεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και μπορεί να αποτελεί αντικείμενο Σύμβασης Πώλησης ή Σύμβασης Συνδρομής.
1.1.17 Συσκευή Ένα κινητό αντικείμενο που διατίθεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και μπορεί να αποτελεί αντικείμενο Σύμβασης Πώλησης ή Σύμβασης Χρήσης της Συσκευής.
1.1.18 Φόρμα εγγραφής Μια φόρμα διαθέσιμη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό.
1.1.19 Φόρμα Παραγγελίας Ηλεκτρονική Υπηρεσία, μια φόρμα διαθέσιμη στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο που σας επιτρέπει να κάνετε μια Παραγγελία, προσθέτοντας Προϊόντα στο καλάθι αγορών και καθορίζοντας τους όρους της συναφθείσας Σύμβασης με τη μορφή του τύπου της Σύμβασης, του τρόπου παράδοσης και της πληρωμής.

  • Οι παρόντες Κανονισμοί απευθύνονται τόσο στους Καταναλωτές κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα (με εξαίρεση το σημείο 12 των Κανονισμών) όσο και στους Επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα. 
  • Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων είναι ο Πάροχος υπηρεσιών. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σε σχέση με την εφαρμογή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων με βάση, για τους σκοπούς και στην έκταση που αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.aroamtone.eu. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι εθελοντική. Κάθε πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί το περιεχόμενό τους και το δικαίωμα να τα ενημερώνει, να τα διορθώνει ή να τα διαγράφει.

 2. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

2.1. Οι ακόλουθες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα: Λογαριασμός, Έντυπο Παραγγελίας και Ενημερωτικό Δελτίο.
2.1.1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Λογαριασμού παρέχεται δωρεάν. Η υπηρεσία παρέχεται για αόριστο χρονικό διάστημα εφόσον ο Πελάτης έχει δημιουργήσει Λογαριασμό. Σε περίπτωση αδράνειας για περισσότερα από 5 έτη, ο Λογαριασμός διαγράφεται αυτόματα. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να δώσει καμία αιτιολογία, να καταργήσει τον Λογαριασμό (παραίτηση από τον Λογαριασμό), αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στον Πάροχο Υπηρεσιών.
2.1.2. Φόρμα Παραγγελίας - η χρήση της Φόρμας Παραγγελίας δεν απαιτεί Λογαριασμό και αρχίζει όταν ο Πελάτης προσθέσει το πρώτο Προϊόν στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η παραγγελία πραγματοποιείται αφού ο Πελάτης εκτελέσει συνολικά δύο διαδοχικές ενέργειες - (1) τη συμπλήρωση της Φόρμας Παραγγελίας και (2) το πάτημα του κουμπιού "Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής" στη σελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μετά τη συμπλήρωση της Φόρμας Παραγγελίας. - Μέχρι το σημείο αυτό είναι δυνατή η τροποποίηση των δεδομένων που έχετε εισάγει μόνοι σας. Στο Έντυπο Παραγγελίας είναι απαραίτητο ο Πελάτης να παρέχει τα ακόλουθα δεδομένα που τον αφορούν: όνομα και επώνυμο/επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση (οδός, αριθμός σπιτιού/κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας και δεδομένα σχετικά με τη Σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί: Προϊόν(τα), ποσότητα προϊόντος(ων), τόπος και τρόπος παράδοσης του προϊόντος(ων), τρόπος πληρωμής, είδος της υπηρεσίας που παραγγέλθηκε. Στην περίπτωση των πελατών που δεν είναι καταναλωτές, είναι επίσης απαραίτητο να παρέχεται η επωνυμία της εταιρείας και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. Εάν επιθυμείτε να συνάψετε σύμβαση χρήσης συσκευής ή σύμβαση συνδρομής, η δημιουργία λογαριασμού είναι υποχρεωτική.
2.1.3. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Έντυπου Παραγγελίας παρέχεται δωρεάν και είναι εφάπαξ και λήγει όταν η παραγγελία τοποθετηθεί μέσω αυτής ή όταν ο Πελάτης διακόψει νωρίτερα την τοποθέτηση της παραγγελίας μέσω αυτής.
2.1.4. Ενημερωτικό δελτίο - η χρήση του ενημερωτικού δελτίου γίνεται με την παροχή μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ενδεχομένως ενός αριθμού τηλεφώνου, στην οποία θα αποστέλλεται το ενημερωτικό δελτίο. Είναι επίσης δυνατό να εγγραφείτε για το Newsletter τσεκάροντας το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου κατά τη δημιουργία ενός Λογαριασμού - τη στιγμή που δημιουργείται ο Λογαριασμός, ο Πελάτης εγγράφεται για το Newsletter.
2.1.5. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενημερωτικού Δελτίου παρέχεται δωρεάν για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο Πελάτης μπορεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολογία, να διαγραφεί από το Ενημερωτικό Δελτίο (ακύρωση Ενημερωτικού Δελτίου) αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στον Πάροχο Υπηρεσιών

2.2. Για να χρησιμοποιήσει ο Πελάτης τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι απαραίτητο να πληροί τις τεχνικές προϋποθέσεις συνεργασίας με το σύστημα ΤΠΕ που χρησιμοποιεί ο Πάροχος Υπηρεσιών, δηλαδή να διαθέτει υπολογιστή, φορητό υπολογιστή ή άλλη συσκευή πολυμέσων με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τρέχον πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari ή Microsoft Edge, συνιστώμενη ελάχιστη ανάλυση οθόνης: Ενεργοποίηση των απαραίτητων cookies και JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησης.

2.3. Ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τρόπο που να συνάδει με το νόμο και τις ορθές πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη το σεβασμό των προσωπικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας του Παρόχου Υπηρεσιών και τρίτων. Ο Πελάτης υποχρεούται να εισάγει δεδομένα που συνάδουν με την πραγματική κατάσταση των πραγμάτων. Ο Πελάτης δεσμεύεται από την απαγόρευση παροχής παράνομου περιεχομένου και την απαγόρευση χρήσης των δεδομένων που αποκτώνται για παράνομους σκοπούς.

2.4. Ο πάροχος υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

2.5. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν ευθύνεται εάν οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα Ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες. Το υλικό στην παρούσα Ιστοσελίδα προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να στηρίζεται ή να χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλεύεται πρωτογενείς, ακριβέστερες, πληρέστερες ή τρέχουσες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό του παρόντος δικτυακού τόπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο δεν συνιστούν προσφορά κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα.

2.6. Το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες δεν είναι απαραίτητα ενημερωμένες και προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να παρακολουθεί τις αλλαγές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν ευθύνεται για τυχόν ασυμφωνία της εμφάνισης ή της περιγραφής του προϊόντος ή της συσκευής που παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα με το προϊόν ή τη συσκευή που παραδίδεται στον Πελάτη.

2.7. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν ευθύνεται για σφάλματα, ασφάλεια ή διακοπή των Υπηρεσιών, ιδίως των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

3. Σύναψη συμβάσεων
3.1. Η σύναψη της Σύμβασης μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχου Υπηρεσιών λαμβάνει χώρα αφού ο Πελάτης υποβάλει παραγγελία χρησιμοποιώντας το Έντυπο Παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα σύμφωνα με το σημείο. 2.1.2 των Όρων και Προϋποθέσεων, ανεξάρτητα από το είδος της Σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί.
3.2. Η τιμή ενός Προϊόντος ή μιας Υπηρεσίας που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δίνεται σε PLN/EUR/GBP και περιλαμβάνει φόρους. Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένων των φόρων του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας που αποτελεί αντικείμενο της παραγγελίας, καθώς και τα έξοδα παράδοσης (συμπεριλαμβανομένων των τελών για τη μεταφορά, την παράδοση και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες) και άλλα έξοδα, και όταν το ποσό αυτών των τελών δεν μπορεί να προσδιοριστεί - η υποχρέωση καταβολής τους, ο Πελάτης ενημερώνεται στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος κατά τη διάρκεια της υποβολής της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της στιγμής της έκφρασης της βούλησης του Πελάτη να δεσμευτεί από τη Συμφωνία.
3.3. Η σύναψη της Σύμβασης μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχου Υπηρεσιών πραγματοποιείται αφού ο Πελάτης προβεί σε παραγγελία στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
3.4. Μόλις δοθεί μια παραγγελία, ο Πάροχος Υπηρεσιών επιβεβαιώνει αμέσως την παραλαβή της και την επακόλουθη αποδοχή της προς εκτέλεση. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της Παραγγελίας και της αποδοχής της προς εκτέλεση γίνεται με την αποστολή από τον Πάροχο Υπηρεσιών στον Πελάτη κατάλληλου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη που δόθηκε κατά την τοποθέτηση της Παραγγελίας, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τις δηλώσεις του Παρόχου Υπηρεσιών σχετικά με την παραλαβή της Παραγγελίας και την αποδοχή της προς εκτέλεση, καθώς και την επιβεβαίωση της σύναψης της Σύμβασης. Μόλις ο Πελάτης λάβει το ανωτέρω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχου Υπηρεσιών συνάπτεται. Εάν η επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν παραληφθεί, ο Πελάτης καλείται να ελέγξει την καρτέλα "spam" στα εισερχόμενα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή να επικοινωνήσει με τον Πάροχο Υπηρεσιών. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται μόνο αφού ο Πάροχος υπηρεσιών λάβει την επιβεβαίωση της πληρωμής. Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει τηλεφωνική κλήση εκ των προτέρων για να επαληθεύσει την προθυμία του Πελάτη να δεσμευτεί από τη Σύμβαση.
3.5. Ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να προσφέρει τη σύναψη Σύμβασης Πώλησης, Σύμβασης Χρήσης Συσκευής ή Σύμβασης Συνδρομής για ένα συγκεκριμένο Προϊόν κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
3.6. Το περιεχόμενο της συναφθείσας Σύμβασης καταγράφεται, διασφαλίζεται και τίθεται στη διάθεση του Πελάτη με (1) τη διάθεση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και (2) την αποστολή στον Πελάτη του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο σημείο. 3.4. του Κανονισμού. Το περιεχόμενο της Σύμβασης καταγράφεται και διασφαλίζεται επιπλέον στο σύστημα πληροφορικής του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του Παρόχου Υπηρεσιών.

4. Μέθοδοι και προθεσμίες πληρωμής του προϊόντος


4.1. Ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να θέσει στη διάθεση του Πελάτη τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής της Σύμβασης για όλα τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες. Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τις διαθέσιμες επιλογές πληρωμής σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

4.1.1. Πληρωμή κατά την παράδοση κατά την παραλαβή της αποστολής ("αντικαταβολή"),
4.1.2. Πληρωμή με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του Παρόχου Υπηρεσιών ("Προπληρωμή για λογαριασμό (Pro forma)") βάσει του pro forma τιμολογίου που αποστέλλεται ηλεκτρονικά με προθεσμία πληρωμής 7 ημερών.

4.1.3. Ηλεκτρονικές πληρωμές και πληρωμές με κάρτες πληρωμών μέσω υπηρεσιών πληρωμών

4.1.3.1. Ο διακανονισμός των ηλεκτρονικών πληρωμών και των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών πραγματοποιείται σύμφωνα με την επιλογή του Πελάτη μέσω υπηρεσιών πληρωμών. Παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών καρτών πληρωμών:
4.1.3.2. PayPal - διαθέσιμο στο https://www.paypal.com/
4.1.3.3. Stripe - διαθέσιμο στο https://stripe.com/


4.2. Προθεσμία πληρωμής:
4.2.1. Εάν ο Πελάτης επιλέξει την πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα ("Προπληρωμή σε λογαριασμό (Pro forma)"), ο Πελάτης υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό και εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο αποσταλμένο pro forma τιμολόγιο. Η προθεσμία πληρωμής είναι 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου αγοράς, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Πελάτη.
4.2.2. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής ή πληρωμής με κάρτα πληρωμής, ο Πελάτης πραγματοποιεί την πληρωμή εντός 1 ημερολογιακής ημέρας από την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης.
4.2.3. Εάν ο Πελάτης επιλέξει να πληρώσει με αντικαταβολή, ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει την πληρωμή κατά την παράδοση.
4.2.4. Εάν ο Πελάτης επιλέξει την αναβολή πληρωμής ("Πληρωμή κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων (FV)") - μια μορφή πληρωμής που διατίθεται μόνο σε Πελάτες που είναι Επιχειρηματίες, ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει την πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό και εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο τιμολόγιο μεταφοράς που παραδίδεται με την παραγγελία ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Η προθεσμία πληρωμής είναι 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου αγοράς, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Πελάτη.

5. Παράδοση και παραλαβή του προϊόντος
5.1. Η παράδοση του Προϊόντος στον Πελάτη είναι χρεώσιμη, εκτός εάν η Σύμβαση Πώλησης προβλέπει διαφορετικά. Το κόστος παράδοσης του Προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς, παράδοσης και ταχυδρομείου) υποδεικνύεται στον Πελάτη στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στην καρτέλα πληροφοριών σχετικά με το κόστος παράδοσης και κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας, καθώς και όταν ο Πελάτης εκφράζει τη βούλησή του να δεσμευτεί από τη Σύμβαση.
5.2. Ο Πάροχος Υπηρεσιών παρέχει στον Πελάτη τις ακόλουθες μεθόδους παράδοσης:
5.2.1. παράδοση με courier, αντικαταβολή
5.2.2. ταχυδρομείο δεμάτων
5.2.3. ταχυδρομική παράδοση.
5.3. Οι επιλεγμένες μέθοδοι παράδοσης και πληρωμής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για το σύνολο της παραγγελίας για τεχνολογικούς και υλικοτεχνικούς λόγους (π.χ. υπέρβαση του επιτρεπόμενου μεγέθους ή βάρους της παραγγελίας) ή προσθήκη ενός προϊόντος στην παραγγελία, η οποία αποκλείει τη χρήση μιας συγκεκριμένης μεθόδου. Οι διαθέσιμες επιλογές για την Παραγγελία εμφανίζονται στο Έντυπο Παραγγελίας.
5.4. Η προθεσμία παράδοσης του Προϊόντος στον Πελάτη είναι έως 21 εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν ορίζεται μικρότερη προθεσμία στην περιγραφή του Προϊόντος ή κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Στην περίπτωση προϊόντων με διαφορετικές προθεσμίες παράδοσης, η προθεσμία παράδοσης είναι η μεγαλύτερη προθεσμία που ορίζεται, η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21 εργάσιμες ημέρες. Η έναρξη της προθεσμίας παράδοσης του Προϊόντος στον Πελάτη υπολογίζεται ως εξής:
5.4.1. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, ηλεκτρονική πληρωμή ή κάρτα πληρωμής - από την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού ή του λογαριασμού επιταγών του Παρόχου Υπηρεσιών
5.4.2. Εάν ο Πελάτης επιλέξει την αντικαταβολή ή τη μέθοδο αναβολής πληρωμής - από την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης Πώλησης

6. Συμφωνία πώλησης

6.1. Σε περίπτωση σύναψης Σύμβασης Πώλησης, ο Πάροχος Υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να πωλήσει το Προϊόν και ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το τίμημα.
6.2. Τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία δεν καλύπτονται από εγγύηση. Οι συσκευές καλύπτονται από εγγύηση 2 ετών με την προσκόμιση απόδειξης ή τιμολογίου πώλησης.
6.3. Στις περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό, στη Σύμβαση εφαρμόζονται οι διατάξεις περί πωλήσεων του Αστικού Κώδικα.

7. Σύμβαση για τη χρήση της Συσκευής
7.1. Σε περίπτωση σύναψης της Σύμβασης Χρήσης της Συσκευής, ο Πάροχος Υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέσει τη Συσκευή στη διάθεση του Πελάτη και ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το τίμημα σε μηνιαία βάση.
7.2. Η Συσκευή αποτελεί ιδιοκτησία του Παρόχου Υπηρεσιών. Ο πελάτης επιβαρύνεται με όλες τις χρεώσεις που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία της Συσκευής (π.χ. για ηλεκτρικό ρεύμα). Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση των συνθηκών που είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία της Συσκευής, ιδίως: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κλιματολογικές συνθήκες (κατάλληλη θερμοκρασία, υγρασία). Οι συνθήκες αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με την τεχνική τεκμηρίωση της Συσκευής, την οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών θέτει στη διάθεση του Πελάτη κατόπιν αιτήματός του.
7.3. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τη Συσκευή σύμφωνα με τον προορισμό της και τις απαιτήσεις ορθής λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της Συσκευής. Ο Πελάτης αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να συνδέει στη Συσκευή μόνο Προϊόντα που προσφέρονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών και μόνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους. Ειδικότερα, ο Πελάτης δεσμεύεται να μην αλλάξει τη σύνθεση των Προϊόντων ή να μην χρησιμοποιήσει άλλα υγρά.
7.4. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να προβαίνει μόνος του σε επισκευές και αναβαθμίσεις της Συσκευής, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Παρόχου Υπηρεσιών.
7.5. Ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιεί αμέσως τον Πάροχο Υπηρεσιών για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, ελαττώματα ή βλάβη του Εξοπλισμού.
7.6. Η επισκευή ή η αντικατάσταση της Συσκευής πραγματοποιείται από και με έξοδα του Παρόχου Υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της Ενότητας 7.7 των Όρων και Προϋποθέσεων.
7.7. Ο Πελάτης ευθύνεται για ζημία, καταστροφή ή απώλεια της Συσκευής ή των μερών της, στο πλήρες ποσό της ζημίας που υπέστη ο Πάροχος Υπηρεσιών. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δικαιούται να χρεώσει τον Πελάτη με το κόστος επισκευής της Συσκευής, εάν διαπιστωθεί ότι η ζημία προκλήθηκε, ιδίως, από
7.7.1. αυθαίρετες επισκευές ή αναβαθμίσεις που πραγματοποιούνται από τον Πελάτη,
7.7.2. σκόπιμη καταστροφή της Συσκευής,
7.7.3. μηχανική βλάβη που δεν θα μπορούσε να έχει προκληθεί κατά τη διάρκεια της ορθής λειτουργίας της Συσκευής,
7.7.4. Παράλειψη ειδοποίησης του Παρόχου Υπηρεσιών για δυσλειτουργίες, ελαττώματα ή ζημιές στον Εξοπλισμό
7.8. Ο Πελάτης δεν μπορεί, χωρίς τη συγκατάθεση του Παρόχου Υπηρεσιών, η οποία εκφράζεται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας, να διαθέσει τον Εξοπλισμό με οποιονδήποτε νόμιμο τίτλο σε τρίτους.
7.9. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Χρήσης Συσκευής με άμεση ισχύ σε περίπτωση:
7.9.1. Καθυστέρηση πληρωμής από τον πελάτη για δύο πλήρεις περιόδους
7.9.2. Ο πελάτης παραχωρεί τη συσκευή σε τρίτους για χρήση ή υπεκμίσθωση
7.9.3. Εσκεμμένη φθορά, ζημιά ή καταστροφή του Εξοπλισμού
7.9.4. Χρήση της συσκευής με τρόπο που δεν συνάδει με τις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής
7.10. Ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτία με προειδοποίηση 14 ημερών.
7.11. Ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Χρήσης Εξοπλισμού το νωρίτερο πριν από 1 μήνα και μόνο για βάσιμους λόγους.
7.12. Αμέσως μετά τη λήξη, καταγγελία ή υπαναχώρηση από τη Σύμβαση, ο Πελάτης επιστρέφει τον Εξοπλισμό σε κατάσταση όχι χειρότερη από αυτή που θα έδειχνε η κανονική χρήση του. Η επιστροφή πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην ενότητα 9 των Όρων και Προϋποθέσεων.
7.13. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι σε θέση να επιστρέψει τον Εξοπλισμό ή τον επιστρέφει σε χειρότερη κατάσταση από αυτή που θα προέκυπτε από την κανονική φθορά με σωστή λειτουργία, ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει στον Πάροχο Υπηρεσιών το ποσό για την αποκατάσταση του Εξοπλισμού.
7.14. Στις περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται από τους Κανονισμούς, στη σύμβαση χρήσης εξοπλισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μίσθωσης του Αστικού Κώδικα.

8. Συμφωνία εγγραφής
8.1. Σε περίπτωση σύναψης της Σύμβασης Συνδρομής, ο Πάροχος Υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδίδει το Συνδρομημένο Προϊόν της κατηγορίας σε μηνιαία βάση και ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει το Προϊόν και να καταβάλει το Τίμημα.
8.2. Η πληρωμή και η παράδοση του Προϊόντος θα γίνεται κάθε μήνα. Ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 των Όρων και Προϋποθέσεων.
8.3. Η δυνατότητα σύναψης Συμφωνίας Συνδρομής περιορίζεται σε επιλεγμένα Προϊόντα, όπως αναφέρεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει τον τύπο της Συνδρομής σύμφωνα με τις επιλογές που υποδεικνύονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, περιοριζόμενος στην επιλογή ενός Προϊόντος από την ίδια κατηγορία:
8.3.1. Επιλογή αρώματος - επιτρέπει στον Πελάτη να επιλέγει ένα Προϊόν κάθε μήνα, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία της προκαταβολής, κάνοντας μια επιλογή στο Λογαριασμό του Πελάτη. Εάν δεν υπάρχει επιλογή Προϊόντος, ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει ο ίδιος το Προϊόν.
8.3.2. Εκπλήξτε με! - επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών να επιλέξει ελεύθερα το προϊόν που θα παραδοθεί.
8.4. Η σύμβαση συνάπτεται για ορισμένη περίοδο 24 μηνών. Η Σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα για περαιτέρω περίοδο 24 μηνών. Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να παρατείνει τη Σύμβαση, υποχρεούται να ενημερώσει τον Πάροχο Υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της Σύμβασης.
8.5. Στις περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται στο παρόν τμήμα, εφαρμόζονται οι κανονισμοί του τμήματος 6 των κανονισμών.

9. Επιστρέφει
9.1. Καταναλωτής ή Επιχειρηματίας-Καταναλωτής που έχει συνάψει σύμβαση εξ αποστάσεως μπορεί, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς να επιβαρυνθεί με έξοδα, εκτός από τα έξοδα που ορίζονται στο τμήμα 9.8 του Κανονισμού. 9.8 των Κανονισμών. Για την τήρηση της προθεσμίας αρκεί η αποστολή της δήλωσης πριν από τη λήξη της. Η δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση μπορεί να γίνει, για παράδειγμα:
9.1.1. Γραπτά στην ακόλουθη διεύθυνση: sp. k. ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław 9.1.2. σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: email@aromatone.eu
9.2. Στο προσάρτημα 1 περιλαμβάνεται δείγμα εντύπου ανάκλησης. Ο Καταναλωτής ή ο ΕπιχειρηματίαςΚαταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. 9.3. Η περίοδος για την υπαναχώρηση από τη σύμβαση αρχίζει:
9.3.1. Για μια σύμβαση πώλησης - από την παραλαβή του εν λόγω προϊόντος από τον Καταναλωτή, τον επιχειρηματία-καταναλωτή ή από τρίτο μέρος εκτός του μεταφορέα που έχουν ορίσει, και στην περίπτωση σύμβασης που: (1) περιλαμβάνει πολλαπλά Προϊόντα που παραδίδονται χωριστά, σε παρτίδες ή σε μέρη - από την παραλαβή του τελευταίου Προϊόντος, παρτίδας ή μέρους
9.3.2. Για τη Συμφωνία Συνδρομής - από την παραλαβή του πρώτου Προϊόντος,
9.3.3. Για τη Σύμβαση Χρήσης Εξοπλισμού - από την ημερομηνία παραλαβής του Εξοπλισμού από τον Καταναλωτή.
9.3.4. Για άλλες συμβάσεις - από την ημερομηνία της συμφωνίας.
9.4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από σύμβαση εξ αποστάσεως, η σύμβαση θεωρείται ότι δεν έχει συναφθεί.
9.5. Ο Πάροχος Υπηρεσιών υποχρεούται να επιστρέψει στον Καταναλωτή ή τον Επιχειρηματία-Καταναλωτή αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης του Καταναλωτή ή του Επιχειρηματία-Καταναλωτή από τη σύμβαση, όλες τις πληρωμές που έχουν γίνει από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης του Προϊόντος (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τη μέθοδο παράδοσης που επέλεξε ο Πελάτης, διαφορετική από τη φθηνότερη συνήθη μέθοδο παράδοσης που διατίθεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα). Ο Πάροχος Υπηρεσιών επιστρέφει την πληρωμή χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Καταναλωτής ή ο Επιχειρηματίας-Καταναλωτής, εκτός εάν ο Καταναλωτής ή ο Επιχειρηματίας-Καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά για διαφορετική μέθοδο επιστροφής που δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τον Καταναλωτή ή τον Επιχειρηματία-Καταναλωτή. Εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει το Προϊόν από τον ίδιο τον Καταναλωτή ή τον Επιχειρηματία-Καταναλωτή, ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή των πληρωμών που έλαβε από τον Καταναλωτή ή τον Επιχειρηματία-Καταναλωτή έως ότου ο Καταναλωτής ή ο Επιχειρηματίας-Καταναλωτής παραλάβει πίσω το Προϊόν ή ο Καταναλωτής ή ο Επιχειρηματίας-Καταναλωτής προσκομίσει απόδειξη επιστροφής, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
9.6. Ο Καταναλωτής και ο Επιχειρηματίας-Καταναλωτής υποχρεούνται να επιστρέψουν το Προϊόν στον Πάροχο Υπηρεσιών χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απόσυρσης, ή να το παραδώσουν σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Πάροχο Υπηρεσιών για παραλαβή, εκτός εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος το Προϊόν. Για την τήρηση της προθεσμίας αρκεί η επιστροφή του Προϊόντος πριν από τη λήξη του. Ο Καταναλωτής και ο Επιχειρηματίας-Καταναλωτής μπορούν να επιστρέψουν το Προϊόν στη διεύθυνση: MB Elix sp. z o.o. sp. k. ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław
9.7. Ο Καταναλωτής και ο Επιχειρηματίας-Καταναλωτής ευθύνονται για κάθε μείωση της αξίας του Προϊόντος που προκύπτει από χρήση πέραν της αναγκαίας για την εξακρίβωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος.
9.8. Πιθανά έξοδα που συνδέονται με την υπαναχώρηση του Καταναλωτή ή του Επιχειρηματία-Καταναλωτή από τη σύμβαση, τα οποία ο Καταναλωτής ή ο Επιχειρηματίας-Καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει:
9.8.1. Εάν ο Καταναλωτής ή ο Επιχειρηματίας-Καταναλωτής έχει επιλέξει τρόπο παράδοσης του Προϊόντος διαφορετικό από τη φθηνότερη συνήθη μέθοδο παράδοσης που διατίθεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν υποχρεούται να επιστρέψει στον Καταναλωτή ή τον Επιχειρηματία-Καταναλωτή το πρόσθετο κόστος στο οποίο υποβλήθηκε.
9.8.2. Ο Καταναλωτής και ο επιχειρηματίας-καταναλωτής επιβαρύνονται με τα άμεσα έξοδα επιστροφής του προϊόντος. Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει την επιλογή της δωρεάν επιστροφής του Προϊόντος που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
9.9. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από σύμβαση που έχει συναφθεί εξ αποστάσεως δεν ισχύει για τον Καταναλωτή και τον Επιχειρηματία-Καταναλωτή όσον αφορά τις συμβάσεις: (1) για την παροχή υπηρεσιών, εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει εκτελέσει την υπηρεσία στο σύνολό της με τη ρητή συγκατάθεση του Καταναλωτή ή του Επιχειρηματία-Καταναλωτή, ο οποίος ενημερώθηκε πριν από την έναρξη της υπηρεσίας ότι μετά την εκτέλεση από τον Πάροχο Υπηρεσιών, θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση- (2) στις οποίες το αντικείμενο της εκτέλεσης Προϊόντα που παραδίδονται σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παράδοση- (3) που συνάπτονται με δημόσιο πλειστηριασμό (4) προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνει ο Πελάτης,
9.10. Σε περίπτωση Σύμβασης Χρήσης Συσκευής, ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τη Συσκευή κατά τη λήξη της Σύμβασης. Σε περίπτωση μη επιστροφής, ο Πάροχος Υπηρεσιών θα ορίσει προθεσμία για την επιστροφή και θα αποστείλει ειδοποίηση για την ανάγκη επιστροφής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη. Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει συμβατική ποινή για τη μη επιστροφή της Συσκευής που αποτελεί αντικείμενο της Σύμβασης Χρήσης Συσκευής. Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει την πλήρη αξία της αποζημίωσης με γενικούς όρους.

10. Παράπονο για το προϊόν
10.1. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός προϊόντος με τη Σύμβαση, η βάση και η έκταση της ευθύνης του Παρόχου Υπηρεσιών έναντι ενός Πελάτη που είναι Καταναλωτής ή Επιχείρηση-Καταναλωτής βασίζονται στις αρχές που περιέχονται στο Κεφάλαιο 5α του Νόμου για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών.
10.2. Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να παρέχει στον Πελάτη ένα Προϊόν σύμφωνα με τη Σύμβαση, δηλαδή χωρίς ελαττώματα, εκτός εάν αυτά αναφέρονται άμεσα και σαφώς στον Πελάτη στην περιγραφή του Προϊόντος.
10.3. Καταγγελία μπορεί να υποβληθεί από τον πελάτη, για παράδειγμα:
10.3.1. Γραπτά στην ακόλουθη διεύθυνση: Elix sp. z o.o. sp. k. ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław 10.3.2. σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: email@aromatone.eu
10.4. Συνιστάται στον Πελάτη να αναφέρει στην περιγραφή της καταγγελίας: (1) πληροφορίες και περιστάσεις σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελίας, ιδίως το είδος και την ημερομηνία εμφάνισης της μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τη σύμβαση (ελάττωμα)- (2) το αίτημα για τον τρόπο συμμόρφωσης του προϊόντος με τη σύμβαση πώλησης (αίτημα αντικατάστασης ή επισκευής του προϊόντος), αίτημα για μείωση της τιμής ή δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, εάν η μη συμμόρφωση του προϊόντος με τη σύμβαση είναι σημαντική- και (3) τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος - αυτό θα διευκολύνει και θα επιταχύνει την επεξεργασία της καταγγελίας από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην προηγούμενη πρόταση έχουν τη μορφή σύστασης μόνο και δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των καταγγελιών που υποβάλλονται χωρίς τη συνιστώμενη περιγραφή της καταγγελίας.
10.5. Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα απαντήσει στην καταγγελία του Πελάτη άμεσα, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Η μη απάντηση του Παρόχου Υπηρεσιών εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας σημαίνει ότι ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει αναγνωρίσει την καταγγελία ως δικαιολογημένη.
10.6. Ο Πελάτης, ο οποίος ασκεί τα δικαιώματά του βάσει της καταγγελίας, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του Παρόχου Υπηρεσιών το Προϊόν προς επισκευή ή αντικατάσταση. Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα παραλάβει το Προϊόν από τον Πελάτη για το καλάθι του. Εάν η καταγγελία δεν γίνει δεκτή, το κόστος παραλαβής του Προϊόντος βαρύνει τον Πελάτη.
10.7. Ο Πελάτης μπορεί επίσης, με έξοδα του Παρόχου Υπηρεσιών, να στείλει το προϊόν που δεν είναι σύμφωνο με τη Σύμβαση στη διεύθυνση: ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54- 530 Wrocław. Εάν, λόγω της φύσης του Προϊόντος ή του τρόπου εγκατάστασής του, η παράδοση του Προϊόντος από τον Πελάτη θα ήταν υπερβολικά δύσκολη, ο Πελάτης υποχρεούται να θέσει το Προϊόν στη διάθεση του Παρόχου Υπηρεσιών στον τόπο όπου βρίσκεται το Προϊόν. Εάν η καταγγελία δεν γίνει δεκτή, το κόστος παραλαβής του Προϊόντος καλύπτεται από τον Πελάτη.
10.8. Η Διαδικασία Καταγγελίας Προϊόντος εφαρμόζεται αναλόγως στην Καταγγελία Εξοπλισμού και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

11. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
11.1. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα που έχει ένας Πελάτης που είναι Καταναλωτής να χρησιμοποιήσει εξωδικαστικές διαδικασίες για τη διεκπεραίωση παραπόνων και την άσκηση αξιώσεων, καθώς και κανόνες πρόσβασης στις διαδικασίες αυτές, είναι διαθέσιμες στα γραφεία και στους δικτυακούς τόπους των περιφερειακών (δημοτικών) διαμεσολαβητών καταναλωτών, των κοινωνικών οργανώσεων στις καταστατικές αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία των καταναλωτών, των Επαρχιακών Επιθεωρήσεων Εμπορικής Επιθεώρησης και στις ακόλουθες διαδικτυακές διευθύνσεις της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php και www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
11.2. Ένας πελάτης που είναι Καταναλωτής έχει τα ακόλουθα παραδείγματα εξωδικαστικών μέσων χειρισμού παραπόνων και αξιώσεων:
11.2.1. Ο Πελάτης δικαιούται να προσφύγει σε μόνιμο φιλικό δικαστήριο καταναλωτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 του νόμου της 15ης Δεκεμβρίου 2000 περί εμπορικών επιθεωρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα του 2001 αριθ. 4, σημείο 25, όπως τροποποιήθηκε), για την επίλυση διαφοράς που προκύπτει από τη συναφθείσα Σύμβαση Πώλησης. Οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των μόνιμων διαιτητικών καταναλωτικών δικαστηρίων καθορίζονται στο διάταγμα του Υπουργού Δικαιοσύνης της 25ης Σεπτεμβρίου 2001 για τον καθορισμό των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των μόνιμων διαιτητικών καταναλωτικών δικαστηρίων. (Επίσημη Εφημερίδα του 2001, αριθ. 113, στοιχείο 1214).
11.2.2. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Επαρχιακό Επιθεωρητή Εμπορικής Επιθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου της 15ης Δεκεμβρίου 2000 περί Εμπορικής Επιθεώρησης (Επίσημη Εφημερίδα του 2001 αριθ. 4, σημείο 25, όπως τροποποιήθηκε), να κινήσει διαδικασία διαμεσολάβησης για τη φιλική επίλυση διαφοράς μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχου Υπηρεσιών. Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τη διαδικασία της διαδικασίας διαμεσολάβησης που διεξάγεται από τον επαρχιακό επιθεωρητή Εμπορικής Επιθεώρησης είναι διαθέσιμες στα γραφεία και στις ιστοσελίδες των επιμέρους επαρχιακών επιθεωρήσεων Εμπορικής Επιθεώρησης.
11.2.3. Ο Πελάτης μπορεί να λάβει δωρεάν βοήθεια για την επίλυση μιας διαφοράς μεταξύ του Πελάτη και του Παρόχου Υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας επίσης τη δωρεάν βοήθεια ενός περιφερειακού (δημοτικού) διαμεσολαβητή καταναλωτών ή μιας κοινωνικής οργάνωσης της οποίας τα καταστατικά καθήκοντα περιλαμβάνουν την προστασία των καταναλωτών (όπως η Ομοσπονδία Καταναλωτών, η Ένωση Πολωνών Καταναλωτών). Συμβουλές παρέχονται από την Ομοσπονδία Καταναλωτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση porady@dlakonsumentow.pl και από την Ένωση Πολωνών Καταναλωτών στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας 800 889 866.
11.2.4. Μια πλατφόρμα για την επιγραμμική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων σε επίπεδο ΕΕ (πλατφόρμα ODR) είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/consumers/odr. Η πλατφόρμα ODR είναι ένας διαδραστικός και πολύγλωσσος δικτυακός τόπος με μια ενιαία στάση για καταναλωτές και επιχειρήσεις που αναζητούν εξωδικαστική επίλυση διαφορών για συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από μια σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο.
11.3. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών και του Πελάτη που απορρέει από ή σε σχέση με σύμβαση που έχει συναφθεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή την παραβίαση, καταγγελία ή ακυρότητά της θα διευθετείται οριστικά με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του SCC Arbitration Institute.
11.3.1. Η έδρα της διαιτησίας θα είναι η Πολωνία.
11.3.2. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στις διαδικασίες διαιτησίας θα είναι η αγγλική,
11.3.3. Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το πολωνικό ουσιαστικό δίκαιο.

12. Διατάξεις που ισχύουν για τους επιχειρηματίες
12.1. Το παρόν τμήμα των Όρων και Προϋποθέσεων και οι διατάξεις που περιέχονται σε αυτό ισχύουν μόνο για Πελάτες που δεν είναι Καταναλωτές ή Επιχειρηματίες-Καταναλωτές.
12.2. Ο πάροχος υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που έχει συναφθεί με τον πελάτη εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψής της. Η υπαναχώρηση από τη Σύμβαση σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει χωρίς να αιτιολογηθεί και δεν γεννά καμία αξίωση έναντι του Παρόχου Υπηρεσιών.
12.3. Ο Πάροχος Υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να περιορίσει τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης προκαταβολής εν όλω ή εν μέρει, και αυτό ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε ο Πελάτης και το γεγονός της σύναψης της Σύμβασης Πώλησης.
12.4. Από τη στιγμή που ο Πάροχος Υπηρεσιών παραδίδει το Προϊόν ή τον Εξοπλισμό στον μεταφορέα, τα οφέλη και τα βάρη που σχετίζονται με το Προϊόν και ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή ζημίας του Προϊόντος μεταβιβάζονται στον Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν ευθύνεται για απώλεια, απώλεια ή ζημία του Προϊόντος που συμβαίνει από την αποδοχή του Προϊόντος για μεταφορά μέχρι την αποδέσμευσή του στον Πελάτη, καθώς και για οποιαδήποτε καθυστέρηση στη μεταφορά της αποστολής.
12.5. Εάν το Προϊόν αποστέλλεται στον Πελάτη μέσω μεταφορέα, ο Πελάτης υποχρεούται να εξετάσει την αποστολή κατά το χρόνο και με τον τρόπο που συνηθίζεται για αποστολές αυτού του τύπου. Εάν διαπιστώσει ότι κατά την αποστολή προέκυψε ελάττωμα ή ζημιά στο Προϊόν, υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον προσδιορισμό της ευθύνης του μεταφορέα.
12.6. Σύμφωνα με το άρθρο 558 § 1 του Αστικού Κώδικα, αποκλείεται η ευθύνη εγγύησης του Παρόχου Υπηρεσιών για το προϊόν έναντι του Πελάτη.
12.7. Ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με άμεση ισχύ και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, αποστέλλοντας στον Πελάτη σχετική δήλωση.
12.8. Ισχυρισμοί. Η ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσιών έναντι του Πελάτη, ανεξαρτήτως της νομικής της βάσης, περιορίζεται -τόσο για μια μεμονωμένη απαίτηση όσο και για όλες τις απαιτήσεις συνολικά- στο ποσό του καταβληθέντος τιμήματος και του κόστους παράδοσης για τη συναφθείσα Σύμβαση, αλλά όχι περισσότερο από χίλια ζλότυ. Ο πάροχος υπηρεσιών ευθύνεται έναντι του πελάτη μόνο για τυπικές ζημίες που ήταν προβλέψιμες κατά τη σύναψη της σύμβασης και δεν ευθύνεται για διαφυγόντα κέρδη έναντι του πελάτη.
12.9. Ο Πάροχος Υπηρεσιών παρέχει επίσης τη δυνατότητα πληρωμής μέσω αναβαλλόμενων πληρωμών βάσει τιμολογίου ΦΠΑ που εκδίδεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών - διαθέσιμη μόνο σε τακτικούς πελάτες, με την προηγούμενη συγκατάθεση του Παρόχου Υπηρεσιών.
12.10. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών και του Πελάτη που απορρέει από ή σε σχέση με σύμβαση που έχει συναφθεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή την παραβίαση, καταγγελία ή ακυρότητά της θα διευθετείται οριστικά με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του SCC Arbitration Institute.
12.10.1. Η έδρα της διαιτησίας θα είναι η Πολωνία.
12.10.2. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στις διαδικασίες διαιτησίας θα είναι η αγγλική,
12.10.3. Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το πολωνικό ουσιαστικό δίκαιο.

13. Τελικές διατάξεις
13.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν στην πολωνική, αγγλική, γερμανική, γαλλική, ιταλική και ισπανική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, η έκδοση στην πολωνική γλώσσα θεωρείται δεσμευτική.
13.2. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρη, παράνομη, μη εκτελεστή ή κριθεί έτσι από εξουσιοδοτημένο όργανο, οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων θα παραμείνουν σε ισχύ.
13.3. Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις.
13.4. Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων συνεχούς χαρακτήρα βάσει του παρόντος Κανονισμού, οι τροποποιημένοι Κανονισμοί δεσμεύουν τον Πελάτη, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 384 και 384 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα, δηλαδή ο Πελάτης έχει ενημερωθεί κατάλληλα για τις αλλαγές και δεν έχει καταγγείλει τη σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ενημέρωσης. Εάν η τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων θα είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή νέων χρεώσεων ή την αύξηση των υφιστάμενων χρεώσεων, ο Πελάτης που είναι Καταναλωτής ή Επιχειρηματίας-Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
13.5. Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων διαφορετικής φύσης από τις συνεχείς συμβάσεις (π.χ. Συμφωνία Πωλήσεων) με βάση τον παρόντα Κανονισμό, οι τροποποιήσεις του Κανονισμού δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τα κεκτημένα δικαιώματα των Πελατών πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων του Κανονισμού, ιδίως δε οι τροποποιήσεις του Κανονισμού δεν επηρεάζουν τις ήδη δοθείσες ή δοθείσες παραγγελίες και τις συναφθείσες, εκτελεσθείσες ή εκτελεσθείσες Συμφωνίες Πωλήσεων.
13.6. Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ισχύουν οι γενικά εφαρμοστέες διατάξεις του πολωνικού δικαίου, ιδίως: Για τις συμφωνίες πώλησης που έχουν συναφθεί έως τις 24 Δεκεμβρίου 2014 με πελάτες που είναι καταναλωτές - οι διατάξεις του νόμου περί προστασίας ορισμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών και ευθύνης για ζημίες που προκαλούνται από επικίνδυνα προϊόντα της 2ας Μαρτίου 2000 (Εφημερίδα των Συντακτών 2000 αριθ. 22, στοιχείο. 271 όπως τροποποιήθηκε) και του Νόμου περί Ειδικών Όρων Καταναλωτικών Πωλήσεων και Τροποποιήσεων του Αστικού Κώδικα της 27ης Ιουλίου 2002 (ΦΕΚ 2002 αρ. 141, στοιχείο 1176 όπως τροποποιήθηκε)- για τις Συμφωνίες Πώλησης που συνάπτονται από τις 25 Δεκεμβρίου 2014 με Πελάτες που είναι Καταναλωτές και από την 1η Ιανουαρίου 2021 με Πελάτες που είναι Επιχειρηματίες-Καταναλωτές - οι διατάξεις του Νόμου περί Δικαιωμάτων των Καταναλωτών της 30ης Μαΐου 2014. (Επίσημη Εφημερίδα του 2020, σημείο 287, όπως τροποποιήθηκε)- και άλλες σχετικές διατάξεις της γενικά ισχύουσας νομοθεσίας